lauantai 28. marraskuuta 2009

Pakanallinen uhrirukous 1800-luvultaTseremissien, omakieliseltä nimeltään marien, uhrijuhlissa esitetyn rukouslaulun on kirjoittanut muistiin tutkija A.Genetz Permin läänin Krasnoufimskin piirissä. Rukous on tässä siinä sanamuodossa, jossa se julkaistiin Uno Holmergin (U.Harva) legendaarisessa kirjassa "Tseremissien uskonto" 1914. Rukouksen säilynyt sanamuoto edustaa muuntunutta traditiota, johon on tarttunut vaikutteita ortodoksiselta kirkolta ja naapurikansojen, tataarien ja tsuvassien islamilaisuudesta. Tämä on saattanut vaikuttaa jumala-käsitteen hahmottamiseen, ja tietyt sanat saattavat olla lainattuja.

Vaikka muistiinkirjoitetussa tekstissä on havaittavissa eri kulttuurikerrostumia, kaikkein vanhin ja myös kaikkein keskeisin aines on myös selvästi läsnä. Volgansuomalaisten perinteinen (maa)uskonto on eurooppalaisen pakanallisen maanviljelijäväestön elävää uskonnollista traditiota, jonka sosiaalinen ja etninen funktio ei ole muuttunut oleellisesti niistä ajoista kuin Euroopan kansat alkoivat muokata maata ja viljellä kasveja, vaikka uusia elementtejä ja sävyjä on tullut mukaan vuosituhansien varrella. Juhlaoluen keskeinen asema esim. on hyvin alkuperäinen piirre.

Rukous on esitetty tilanteessa, jossa kyläyhteisö on kokoontunut pyhään paikkaan toimittamaan määräaikaista uhrimenoa. Uhripappi lukee tai laulaa rukouksen muiden kunnellessa vakavina. Rukouksessa mainitaan kaikki kyläyhteisölle tärkeät elinkeinot, joille pyydetään siunausta, muistetaan keisarin palvelukseen (sotaan) lähteneet sukulaiset, ja pyydetään tseremissien jumalia suojelemaan valtakunnan johtoa, tsaaria. Verenvuodon mainitseminen hallitsijaa uhkaavia vaaroja lueteltaessa mietityttää, sillä Volgan rannoilla on tuskin tiedetty tsarevitsin sairaudesta. Muissa kohdissa, joissa luetellaan erilaiset vaarat, ei verenvuotoa mainita erikseen.

Hallitsijan mainitseminen rukouksessa saattaa periytyä ajalta, jolloin volgansuomalaisilla oli omat valtionsa. Iivana Julman Kasanin kaanikuntaa vastaan käymissä sodissa marien ja mordvalaisten itsenäiset ruhtinaskunnat tuhoutuivat, mutta maalaisväestön elämä jatkui entisellään, ja pakanallisena, vielä vuosisatoja.

Rukous on osoitettu tulenhaltijalle, joka välitti viestit isommille jumaluuksille. Mielenkiintoinen piirre on, että rukoilija toivoo "kahden maailman" pysyvän yksimielisinä, ja auttavan hänen yhteisöään. A.Genetz on kiinnittänyt huomiota uhrijuhlan järjestämisestä vastaavan "piirin", tiettyjen talojen tai kylien, nimitykseen: Mir. Venäläisillä se on yleinen kyläyhteisöä tarkoittava sana, jonka laajempi käyttö ulottuu mm. maailmanrauhaan tms..

Suomeen se on kotiutunut Karjalan kautta "miero"-muodossa. Kun joku oli "mieron tiellä", hän oli yhteisön ruoka-avun varassa. Miero-sanaa käytettiin mm. Käkisalmen läänin nälkäkapinan aikana (kapina)kokouksen nimityksenä: "Musta miero". Mir/miero lienee alkuperältään juuri samaan uhripiiriin kuuluvien asutusten nimitys, kuten "pogostakin" (bog = jumala). Rukouksen teksti on joka tapauksessa harvinainen ikkuna suomalaisugrilaisten ja eurooppalaisten kristinuskoa edeltäneeseen kulttuuriin, ja mikä tärkeintä: Volgansuomalaisten pakanallinen traditio on jatkunut keskeytyksettä aina maanviljelys-elinkeinon alkamisesta Euroopassa nykyaikaan asti, ja jatkuu yhä.


Tseremissien uhrirukous:


Hyvä. suuri jumala, hyvä sallimuksen jumala, hyvä ukkosjumala, hyvä lapsia säätävä jumala, hyvä jumalan voima(?), hyvä uhripiirin jumala, hyvä jumalan emo, hyvä sallimus, hyvä profeetta, hyvät suojelusenkelit, hyvä kotikonnunhaltia, hyvä lepopäivän enkeli, hyvä maa-emo, hyvä aurinko-emo, hyvä kuu-emo ja tuuli-emo, hyvä halla-ukko ja halla-akka hyvä vesi-emo, hyvä perheonni, suo perheelle pitkä elämä; hyvä karjansynnyttäjä, karjansäätäjä, karjaonni, karjanpäällikkö, karjavarasto, karjavaraston avain, aukaise karjavarastosi, hyvä viljan synnyttäjä, viljansäätäjä, viljaonni, viljanpäällikkö, aukaise viljavarasto, viljavaraston avain, aukaise viljavarastosi; mehiläistensynnyttäjä, mehiläistensäätäjä, mehiläisonni, mehiläistenpäällikkö, mehiläisvarasto, mehiläisvaraston avain, aukaise mehiläisvarastosi; kolmenlaisen rahan varasto, raha-aarteen avain, aukaise rahavarastosi!

Hyvä, suuri jumala, sallimuksen jumala, ukkosjumala, lasten säätäjä, jumalan voima(?), uhripiirin (mir) jumala, jumalan-emo, sallimus, profeetta ja hyvät suojelusenkelit, olkaa armolliset ja vastaanottakaa tänään riemuiten tältä suurelta uhripöydältä kestitykseni runsas höyry, kestitykseni, jonka ensimäisin alkamattomin leivin, suuresta paistinpannusta nousevin tuoksuin ja runsain simansekaisin oluin olen valmistanut ja esille asettanut! Tuoksuvan savun ääreen saavuttuanne, asetuttuanne jättäkää meidät puhtaiksi kuin tulen liekki, kevyiksi ja saastuttamattomiksi kuin savu; tulella ja savulla meidät piirittäen karkoittakaa paha sinne, minne ei savu ylety! Näin me sanomrne, rukoilemme ja anomme, amen olkaa meille armollisia, hyvät jumalat! Jos te sen meille suotte, olemme teille kiitoliisia!

Ensimäisin alkamattomin leivin me rukoilemme teidän siunaustanne, hyvät jumalat; seuratkaa raudan kilahdusta ja asettukaa tänne, suokaa meille teräksen lujuus, raudan puhtaus teräksisine veitsinenne ja kirveinenne lyöden ja karkoittaen ajakaa paha sinne, minne ei raudan helke kuulu, yön rannoille, joita ei virran juokseva vesi saavuta, missä ei syödä suolaa eikä leipää! Sitä me pyydämme ja rukoilemme, sellaista siunausta me anomme hyvät jumalat, hyvät enkelit, amen; yksimielisinä olkaa meille armolliset, hyvät jumalat!

Hyvät jumalat, hyvät enkelit! Missä kulkenemmekin, sallikaa meidän hyvassä turvassa vaeltaa, missä istunemmekin, suokaa meidän olla onnellisia, rutolta, taudeilta ja taioilta, vyössä riippuvilta veitsiltä ja kirveiltä, tulipaloilta sekä noidilta ja velhoilta suojelkaa meitä, te hyvät junmalat itse; älkaa antako järkemme hairahtua, jalkamme kompastua.

Varmaankin on niitä jotka haluavat asunnoistamme löytyvää, omin käsin hankkimaamme tavaraa ja omaisuutta vahingoittaa, varmaankin on niitä, jotka pahaa toivottavat talon kolmenlaiselle perheelle: älkää jättäkö sitä pahan valtaan, vaan karkoittakaa pahantahtoiset; varjelkaa karjapihassa olevaa kolmenlaista karjarikkautta, luultavasti on niitäkin, jotka kolmellaiselle viljalle tuhoa tuumivat: karkoittakaa ilkeämieliset; jos joku mehiläisrikkauttamme paheksii, ajakaa pahallsuopa luotamme, jos joku kolmenlaista raha-aarrettamme kadehtii, karkoittakaa sekin, niin että me omin käsin rakentamissamme asunnoissa kolmenlaisine perheinemme, pihalla olevine kolmenlaisine karjoinemme, kolmenlaisine viljavarastoinemme, mehiläis- ja raha-aarteinemme eläisimme ja menestyisimme!

Suokaa meille korkea ikä, pitkät vuodet ja päivät, terveyttä ja rauhaa sekä suurta synnittömyyttä! Sitä me pyydämme ja rukoilemme, hyvät jumalat, teidän siunaustamme me anomme, amen; armahtakaa meitä! Jos te sen meille suotte, olemme teille kiitollisia, hyvät jumalat!

Antakaa meille auringon kirkkautta. kuun täytetyttä, maan hedelmällisyyttä, veden puhtautta, lämmön lempeyttä elääksemme kohoten kuin aamutähti, hyppien kuin kirppu, yhä kooten kuin majava, notkena liikkuen kuin saukko, visertäen kuin pääsky, hulmuten kuin humala, riippuen kuin herneenvarsi, niin kuin kukka kukkien, pehmeänä kuin vaha, kestävänä kuin silkki; suokaa meille korkea ikä, pitkät vuodet ja pitkät päivät! Sitä me teiltä pyydämme ja rukoilemme, hyvät jumalat, amen; olkaa meille armollisia! Jos te sen meille suotte, olemme teille kiitollisia.

Yhdistykööt kaksi toisilleen ventovierasta, käykööt kahtena levolle, nouskoot kolmena, synnyttäkööt seitsemän tytärtä, yhdeksän poikaa; löytaköön heidän seitsemän tytärtään seitsemän virran takana uuden kotimaan ja heidän yhdeksän poikaansa yhdeksaän virran takana morsiamen, tulkoon tytärten nimi tunnetuksi maassa, poikien maine levitköön keisariin saakka! Yhdistykööt jälleen kaksi toisilleen tuntematonta, tulkoon näiden ventovieraiden jälkeläiset lukuisiksi kuin käet, ja voidakseen elää tuttavallisesti seurustellen, suotakoon heille korkea ikä, pitkät vuodet ja päivät! Sitä me teiltä pyydämme, rukoilemme ja anomme. amen; olkaa meille armolliset, hyvät jumalat! Jos te sen meille suotte, olemme teille kiitollisia.

Missä perheenväki on matkalla, antakaa sen turvassa matkustaa, minne se istuutuu, onnellinen olkoon; suojatkaa sitä erilaisilta taudeilta, älkää antako sen järjen hairahtua, jalkojen horjahtaa; varjelkaa te hyvät jumalat itse sitä vyössä riippuvilta veitsiltä ja kirveiltä, tulipaloilta, noidilta ja velhoilta! Sitä me anomme ja rukoilemme, amen; olkaa meille armollisia! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Suokaa heille auringon kirkkautta, kuun täyteyttä, veden puhtautta, lämmön lempeyttä, jotta he eläisivät kohoten kuin aamutähti, hyppien kuin kirppu, yhä kooten kuin majava, notkeana liikkuen kuin saukko, visertäen kuin pääskynen hulmuten kuin humala, riippuen kuin herneenvarsi, niinkuin kukka kukkien, pehmeänä kuin vaha, kestävänä kuin silkki; suokaa korkea ikä, pitkät vuodet ja päivät! Sitä me teiltä anomme ja rukoilemme, hyvät jumalat, amen; olkaa meille armollisia! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Perheen saatua runsaan siunauksen kolmenlaiselle karjalle, johon aamuin ja illoin tarttuu käsin hyväilläkseen, ja laskettua sen keväällä kolmessa joukossa vainion laaksoihin, tehkää sairas terveeksi, hedelmätön hedelmälliseksi, hedelmälliselle antakaa paljon jälkeläisiä, samalla suojelkaa, johtakaa ja hoitakaa niitä; olkoon ruoho, jota ne syövät, makeata ja juomavesi maukasta, olkoot lepopaikat kumpuloita; varjelkaa elukoita kuivilta ja pistäviltä risuilta, villipetojen kynsiltä ja hampailta, rämeiltä ja syviltä joen uomilta, suojatkaa kateellisilta katseilta, pahoilta kieliltä, noidilta ja velhoilta. Kun syksv joutuu ja lumi laskeutuu mustaan maahan, aidoitettakoon karjakarsina karjakarsinan viereen, koottakoon ja suljettakoon karjapihaan yhdessä joukossa karja, joka kolmessa joukossa laitumelle laskettiin; herattäköön keskiyöllä vasikan yninään, karitsan määkinään ja varsan hirnuntaan; olkoon juotolle vietäessä lauman toinen pää jo avannolla, toisen vielä asunnolla liikkuessa; suokaa karjarikkautta, lauman lisääntymistä, niinkuin te olette suoneet entisajan ihmisille. Näin me sanomme, rukoilemme ja anomme, amen; yksimielisinä olkaa meille armollisia hyvät jumalat! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Kun kevät joutuu ja ehtii aika asettaa kuntoon kukonmuotoinen aura ja varustaa sen molemmat vantaat vierekkäin, antakaa ihmisille älyä ja ymmärrystä, saattakaa työkalut järjestykseen, suokaa voimattomalle hevoselle voimaa, jotta kyntäjät saran päähän saavuttuaan ja paikoilleen asetuttuaan "siunaa!" sanoen syvän viilun kesantoon kyntäisivät ja yhden kynnettyään ehtisivät kolmanteen vakoon, kolmannen kynnettyään viidenteen, seitsemänteen, yhdeksänteen ja yhdeksännen kynnettyään tuhannenteen ja tuhannennella kerralla koko alan kuin mustan pilven kääntäisivät.

Ja kun kylväjä kasattuaan kuormaan kolmenlaisia siemeniä ne pellolle kuljettaa ja "siunaa!" sanoen siemenen kylvää, tulkoon siitä tuhannen jyvää, juuri levitköön leveäksi kuin lautanen, korsi tulkoon tiiviiksi kuin ryyni, kovaksi kuin muna, sileäksi kuin voi, tukevaksi kuin tuore kaisla ja tähkät lujiksi kuin hopeanapit; hedelmöittäkää emiöt ja kukat kukittakaa, lämpimin ukonilmoin, lämpöisin salamoin, lämpöisin tuulin ja satein kypsentäkää vilja, suokaa sen paisua taikinan tavalla; turvatkaa sitä ankaralta hallalta, varjelkaa, ettei kylmyys eikä helle sitä vahingoittaisi suojelkaa tuimalta tuulelta ja rakeilta; ahnehtivalta karjalaumalta, jyrsiviltä hiiriltä, nälkäisiltä rotilta, himoavilta heinäsirkoilta, kaluavilta kuoriaisilta ja toukilta varjelkaa ja suojelkaa se! Suokaa omistajan käytyään katselemassa joka pellon kohtaa palata kotiin, iloita omaistensa kanssa ja puhua siitä perheenväen kera istuessaan.

Kun aika joutuu, suokaa hänen panna hartialleen käyrä rauta ja helmansa liepeet ylössidottuaan hyvällä tuulella, iloisena ja leikillisenä asettua sarkansa päähän sekä "siunaa!" sanoen, leikata olki; oljen asemesta taittakoon sitoman, sitoman asemesta kootkoon kykään ja kykään asemesta asettakoon auman jokaisen pellon kulmaan tehden vainion mieluiseksi kuin metsikön! Jos karja jotakin on maahan pudottanut, jos käsistä on vähän varissut, jos jotakin on jalkojen alle joutunut ja peltosaralie jäänyt, niin kokoa jyvät emonsa helmaan vainiota vahingoittamatta ja jouduta ne vilja-aumaan! Sitä me rukoilemme ja anomme meille suomaan, amen; olkaa meille armollisia, hyvät jumalat! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Kun syksy joutuu ja lumi laskeutuu mustaan maahan ja lähestyy aika viedä sitomat riiheltä riihelle ja kun ne ahdetaan ankaraan kuumuuteen ja niitä aljetaan kuivattaa, niin suokaa niiden kuivua, polttavalta tulelta suojelkaa niitä kovan kuumuuden savun kautta, ja kun niitä aljetaan puida ja kun puitua riihi on viskattu viljantäytisellä lapiolla ja jyvät kannetaan lämpöiseen tuuleen akanoista puhdistettavaksi ja viljan tuulettamiseen on ryhdytty, suokaa, että jyvät olisivat kuin Belajajoen hiekka, ja kun kolme tai neljä aitansalvosta on täyteen ahdettu ja ensimmäisin alkamattomin leivin jumalaa ja sallimusta palvottu sekä kun nälkäisenä tullut on kylläisenä laskettu, kerjäiläiselle on jaettu ja lainaksi pyytävälle annettu, saatakoon yhtenä päivänä kolme, neljä kertaa: "maksakoon sinulle jumala!" kiitokseksi.

Lahjoittakaa meille omaisuutta ja viljaonnea, jota olette suoneet entisajan ihmisille, niin että ammentaessamme ei vilja loppuisi seulastamme eikä vakastamme ja että: "vanha, vanha! hapan, hapan!" sanoen emme koskaan jaksaisi sitä syödä emmekä juoda loppuun! Sitä me rukoilemme ja anomme, amen; olkaa armollisia! Jos te sen meille suotte, olemme teille kiitollisia.

Ehkä on sinulle suotu omistajan isän tai tämän itsensä tahi hänen esivanhempainsa valmistama, puunrunkoon koverrettu mehiläispönttö, joka maahan asetettuna leviää kuin villainen matto: asettaos yllä- ja allaoleva samaan korkeuteen, saattaos epäkunnossa oleva järjestykseen, tehkös sisäosa loistavaksi kuin simpukka, saata hunajakakut kullan ja hopean kaltaisiksi! Ehkä on sinulle suotu talonisännän mehiläiset tai sinulle ovat yleiset mehiläiset uskotut, ehkä niiden surina sointuu kirkkaassa päivänpaisteessa tai kuuluu kuutamossa, mahdollisesti kuulet sen kallioilta tai meren saarelta, ehkä on sinulla itsestään tulleita mehiläisiä; vahvista mehiläisemon siivet ja johdata mehiläisparvi mustan pilven tavalla vuorten yli, jokaiseen puunrunkoon asettaos, istuttaos se. Näin me sanomme teiltä rukoilemme ja anomme, amcen; olkaa armolliset, hyvät jumalat! Jos te sen meille suotte, olemme kiitollisia.

Hedelmätön tehkää hedelmälliseksi, hedelmälliselle antakaa paljon jälkeläisiä, kuhnurit tehkää ahkeriksi, kasvattakaa niille hyödyllisiä kukkia, turvatkaa niitä tuimilta tuulilta, sankalta sumulta, petojen kynsiltä ja hampailta, varjelkaa kateellisilta katseilta, pahoilta kieliltä, noidilta ja velhoilta sekä suokaa niiden rauhassa kehittyä. Löytäköön omistaja, kun hän menee katselemaan ja kurkistellen kulkee ympäri, pian kymmenen, pian viisitoista, kunnes hän palaa kotiin; huomatkoon sen vieras, mitä hän ei itse ole äkännyt ja ilmoittakoon hänelle; istukoon hän omaistensa ja rajanaapuriensa kera täynnä ihmettelyä iloisesti keskustellen; valmistakoot mehiläiset taikinan kaltaista hunajaa; ja kun kokoomisen aika lähestyy,lähtekoöön omistaja jalan ja tuokoon jalan, lähteköön hevosin ja palatkoon sälytettyään juhdan selkään kuorman sellaisen, että hevosen selkä painon alla painuu notkolle; mitä hän ei ole voinut tuoda kotiin, jättäköön puuhun ripustettuna aholle; ensimmäisen osan uhratkoon jumalalle ja sallimukselle, astian kaappeet syököön ja juokoon omaisten ja laiheisinten naapurien sekä tulevien ja lähtevien sukulaisten kera; suokaa meille meden ehtymätön lisääntymys ja loputon hunajan paljous! Sitä me rukoilemme ja anomme, amen, olkaa armolliset, hyvät jumalat! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Kun nuorukaiset joka suunnalta kokoontuvat, suo heille älyä ja ymmärrystä; anna heidän koirilleen hyvä vainu, tee heidän ratsunsa tulisiksi; kun he lähtevät retkeilemään metsän kukkuloiden yli ja laaksojen läpi, suo heidän läheltä löytää se, minkä kaukaa toivoivat tapaavansa, kääntäös heitä kohti riista, joka heille on kääntänyt selkänsä ja lyhennä niiden laajoja jälkiä! Sinulla on pensashäntäisiä oravia sekä jäniksiä, joiden jalat ovat sahran muotoiset, sinulla on mustahäntäisiä kärppiä ja nopeasti kiitäviä ruskeita ja mustia kettuja, myos salon teeret ja metsot ovat sinun. Korkean keisarin hyväksi suo heille viisautta ja ymmärrystä korjaamaan jokaisen kaatuneen puun helmasta riista ja tulen nopeudella ottamaan jokaisen puun rungolta ammuttu otus! Sitä me anomme ja rukoilemme; jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Antakaa ihmiselle älyä ja ymmärrystä, että, kun hän on sitonut matkakontin selkäänsä varustautuen pitkäle retkelle ja tullut synkkään kuusikkoon, riistan läheltä löytäisi; kääntäkää häneen päin otus, joka on kääntänyt hänelle selkänsä, lyhentäkäkää laajoja teitä! Sinulla on pitkäjalkaisia peuroja ja hirviä, jotka kiitäen juoksevat, sinulla on pörrökarvaisia karhuja, nopeasti karkaavia punakcttuja ja vihreäkaulaisia näätiä, lisäksi on sinulla käsin tekemättömiä mehiläispesiä, vihertäviä ja tukevia. Lahjoita viisautta ja ymmärrystä että he korkean keisarin hyväksi jokaisen kaatuneen puun helmasta ammutun otuksen korjaisivat ja tulen nopeudella jokaisen puun rungolta valtaisivat! Sitä me anomme ja rukoilemme; olkaa armollisia, hyvät jumalat, yksimielisillä! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Kun he ovat jättäneet metsänriistan jäljet ja astuvat joen rannalle, niin he äkkäävät sinulla lepikossa olevan paljon peltokanoja; sinulla on satimeen meneviä hanhia ja joutsenia, sekä jokikaloja, majavia, hillereita ja vesihärkiä. Suo heille älyä ja ymmärrystä korkean keisarin hyväksi käymään saaliiseen käsiksi niin kuin veden vaahto vasten virtaa, niin että ruumiista säkenet sinkoavat! Sitä me anomme ja rukoilemme, amen; jos sinä sen suot, ylistämme sen johdosta sinua.

Kun karjasta karttunutta tai viljasta koottua tahi erämatkoilla saatua varastoa on olemassa, kun se on kymmenyksiksi yhteensidottu ja saatettu kiiltäväksi kuin metalliliuska, välkkyväksi kuin taivaankaari ja loistavaksi kuin simpukka ja kun se on tuotu korkean keisarin torille, tulkoon jokaisen lajin hinta kolmen kertaiseksi, viiden-, seitsemän- ja yhdeksänkertaiseksi sekä palattakoon arkunpohja täynnä rahaa, osa asetettakoon korjuun, osa käytettäköön tarpeisiin, päällis- ja aluspukujen ostamiseen, käsien ja jalkojen verhoksi, suolan ostamista ja syömistä varten, korkean keisarin verojen maksamiseen ynnä kerjäläiselle ja lainaavalle antamista varten; lahjoittakaa meille kolmenlaista rahaa, mikä suurimojen lailla loputon olkoon! Sitä me rukoilemme ja anomme, amen; yksimielisinä olkaa meille armollisia, hyvät jumalat! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Korkealle keisarille, jonka alamaisia me olemme, kaikkine kansoilleen, kaikkine sotajoukkoineen lahjoittakaa pitkä elinikä, paljon vuosia ja päiviä, terveyttä, voimaa ja rikkautta ja, missä hän kulkee, suokaa menestystä, missä hän istuu, tehkää hänet onnelliseksi; kaikenlaiselta sairaudelta ja rutolta, kaikelta onnettomuudelta, panettelulta, vyössä riippuvilta veitsiltä ja kirveiltä sekä tulipalolta suojelkaa häntä; älkää antako hänen ymmärryksensä hairahtua, hänen jalkojensa horjahtaa hänen voidakseen ilman valitusta ja verenvuotoa toimia ja työskennellä; suokaa hänelle korkea ikä ja pitkät elinvuodet! Sitä me teiltä rukoilemme ja anomme amen; olkaa armollisia! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Kunnioittamallemme keisarille antakaa auringon puhtautta, kuun täyteyttä hänen elääkseen ja toimiakseen kohoten kuin aamutähti, maan hedelmällisyyttä, lämmön lempeyttä, veden puhtautta, elääkseen hyppien kuin kirppu, kooten kuin majava, luikertaen kuin saukko, visertäen kuin pääsky, hulmuten kuin humala, riippuen kuin herneen varsi, kuin kukka kukkien, pehmeänä kuin vaha kestävänä kuin silkki; suotakoon hänelle korkea ikä, paljon vuosia ja päiviä, kstävyyttä ja voimaa! Näin me sanomme, rukoilemme ja anomme, amen; olkaa armollisia, hyvät jumalat, hyvät enkelit! Jos te sen meille suotte, ylistämme teitä.

Kun äitien ja isien lapset lähtevät matkalle korkean keisarin luo toimimaan tämän hyväksi, lähettävät isät ja äidit rukouksensa jumalalle korkean keisarin puolesta, äiti äidin kera, isä isän kera vuodattavat kyyneleitä lapsiensa vuoksi, jotka lähtevät korkean keisarin luo, silloin puolisot itkevät keskenään ja lapset keskenään korkean keisarin palvelukseen menevien takia, isä ja äiti rukoilevat jumalalta onnea lapselleen: "hyvä, suuri jumala palauta ja saata hänet jälleen kotiin !"

Hyvä tulenhaltia, sinun savusi on pitkä, kielesi terävä, ole meidän esirukoilijamme hyvien jumalien luona, suoos ensi uhripalojen olla valmiina, ota kaikki mukaasi ja anna hyville jumalille! Hyvä tulenhaltia, sinun savusi on pitkä, kielesi terävä, hyviltä jumalilta me tänään anomme perheen lisäystä, me rukoilemme pitkää synnitöntä elämää perheelle, kolmenlaista karjarikkautta, kolmenlaista vilja- ja mehiläisvarastoa, kolmenlaista raha-aarretta me anomme: olipa teillä nyt meille annettava rikkaus ylhäällä taivaassa tai alhaalla maan päällä, hallitkaa kohoten kuin aamusumu, keveinä kuin veden vaahto suoden kahden vastakkaisen maailman loistaa ja jakakaa meille loputonta onnea yksimielisiä ollen, hyvät jumalat! Tätä siunausta me teiltä rukoilemme.

Hyvä tulenhaltia, nauttikoot he kokonaan voi- ja rieskaleivän sekä suuren uhrijuoman, siunaten armain käsin ja jaloin makean tuoksun runsauden: "siunaa"! sanoen. Hyvä tulenhaltia syöös sinä ensi uhripalat kokonaan kädessä olevien kera, vie perille ja antaos heille, amen! Yksimielisinä olkaa armollisia, hyvät jumalat! Hyvä tulenhaltia, sinun savusi on pitkä ja kielesi teravä, esitä sinä meidän nimessämme makean savun siunaus, vie perille ja ojenna heille! Siunaus sen vuoksi sinua seuratkoon, kiitos tulkoon sinun itsesi osaksi, hyvä tulenhaltia!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti